Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Hệ thống QLCL ISO

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt HTQLCL) tại các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Ngày: 25-11-2019 | Xem: 201

1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem chi tiết

Phụ lục đính kèm

2. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

XEM CHI TIẾT

3. Mục tiêu chất lượng 

- Văn phòng ban ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Quản lý đầu tư  ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường  ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng  ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Quản lý doanh nghiệp  ---> XEM CHI TIẾT

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp ---> XEM CHI TIẾT

3. Thông báo đánh giá chất lượng  ---> XEM CHI TIẾT

 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04