Ngôn ngữ: Tiếng ViệtTiếng Anh Tiếng Anh

Biễu mẫu Đầu tư

Phụ lục báo cáo tình hình KCN, KKT 6 tháng đầu năm 2021

Ngày: 02-07-2021 | Xem: 706 TẢI FILE - Phụ lục báo cáo tình hình KCN, KKT 6 tháng đầu năm 2021

Biểu mẫu Báo cáo, khảo sát, đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi về thuế

Ngày: 10-08-2020 | Xem: 787 Tải Biểu mẫu Báo cáo, khảo sát, đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi về thuế

Biểu mẫu báo cáo năm 2019

Ngày: 08-01-2020 | Xem: 1558

Công văn số 24/KTM-QLĐT ngày 10/01/2020 của Ban Quản lý về việc báo cáo số liệu đầu tư năm 2019 và Biểu mẫu báo cáo năm 2019

- Tải Công văn số 24/KTM-QLĐT ----> TẢI VỀ

- Tải Phụ lục báo cáo năm 2019 (phulucbaocaonam2019.xlsx)   -----> TẢI VỀ

 

Phụ lục báo cáo tháng, quý, năm

Ngày: 07-01-2020 | Xem: 1435

Tải các Phụ lục báo cáo tháng, quý, năm

- Biểu mẫu Phụ lục báo cáo tháng -----> TẢI VỀ
- Biểu mẫu Phụ lục báo cáo quý    -----> TẢI VỀ
- Biểu mẫu Phụ lục báo cáo năm   -----> TẢI VỀ
 

Thư ngỏ

Khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai- khu kinh tế ven biển đầu tiên được Chính phủ Việt Nam thành lập tại tỉnh Quảng Nam nơi có 2 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp cổ Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. KKTM Chu Lai là một trong những khu kinh tế trọng điểm được Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng từ năm 2012. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với tổng diện tích khoảng 42.000ha...

Tìm kiếm

Liên kết bổ ích (lịch CT, Đoàn TN, ...)

Video nổi bật

Liên kết Website bên phải

 

  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04
  • Partner04